Tạo Offer mới

Tạo Offer

 

tạo một offer mua hoặc bánOffer có điều chỉnh sẽ thay đổi theo giá thị trường của BTC và Offer cố định sẽ giữ nguyên bất kể giá thị trường BTC có ra sao

%

Nhập tỷ lệ phần trăm của giá thị trường cho Offer có điều chỉnh. Mức giá này sẽ biến động theo giá thị trường hiện tại. Dùng giá trị âm khi tỷ lệ nằm dưới giá thị trường.

USD

Giá tối thiểu cho mỗi BTC trong Offer có điều chỉnh. Giá BTC sẽ không thấp hơn giá đã nhập

USD

Giá tối đa cho mỗi BTC trong Offer có điều chỉnh. Giá BTC sẽ không cao hơn giá đã nhập

USD

Giá này sẽ không thay đổi bất kể giá thị trường của BTC có ra sao

Giá offer của bạn là 20359.19 USD/BTC


USD

Số tiền tối thiểu (USD) trên mỗi giao dịch

USD

Số tiền tối đa (USD) trên mỗi giao dịchSố lượng giao dịch tối thiểu mà người dùng đưa ra yêu cầu phải hoàn thành

Khối lượng giao dịch tối thiểu tính bằng USD mà người dùng đưa ra yêu cầu phải hoàn thành ví dụ: Nếu giá trị này là 1000 tức là người dùng phải hoàn thành tổng số giao dịch trị giá ít nhất 1000 USD


Chỉ người dùng có tài khoản đã được xác minh mới có quyền yêu cầu


Tùy chọn này tự động điều chỉnh số tiền tối đa trong offer của bạn sau khi có yêu cầu ví dụ: Nếu người dùng đưa ra yêu cầu 1000 USD và số tiền offer tối đa của bạn được đặt ở mức 10000 USD thì sau đó mức offer tối đa của bạn sẽ còn: 10000 - 1000 = 9000 USD